Odmienne stany cielesności

Wystawa pracy Janiny Grabowskiej

JANINA GRABOWSKA: Odmienne stany cielesności
 

Gość specjalny – Adam Pisarek – dr nauk humanistycznych, kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego.

 

Wernisaż: 29 marca, godz. 17.30

Praca prezentowana do 17 kwietnia 2018 r.

Wstęp wolny

Cykl prac malarskich pt. „Odmienne stany cielesności” jest intrygującą opowieścią o ludzkim ciele i postrzeganiu cielesności w świecie, w którym przenikają się estetyczne narracje oraz medyczne dyskursy. Obrazy Janiny Grabowskiej na płaszczyźnie czysto przedstawieniowej odwołują się do charakterystycznych dla czasów modernizmu i postmodernizmu sposobów reprezentowania ludzkiego ciała, w prezentowanym cyklu zahacza mianowicie o puentylizm, impresjonizm a nawet surrealizm. Z drugiej strony – efektowne techniki malarskie i niebanalne efekty wizualne, jakimi posługuje się Janina Grabowska, są podporządkowane uważnemu studiowaniu ludzkich modeli, strukturyzacji ich ciała, szukaniu zarówno jego słabości jak
i potencjalności, co zresztą zostaje odniesione także do wizerunku ciała w kulturze Zachodu oraz w kulturach pozaeuropejskich. Wszystkie stosowane przez artystkę zabiegi są konsekwencją nie tylko jej artystycznych zainteresowań czy podróżniczych pasji, ale wynikają również z faktu, że posiada ona gruntowne wykształcenie medyczne i od wielu lat zajmuje się chirurgią plastyczną.

Zaprezentowane w Galerii Pojedynczej obrazy będą – mamy nadzieję – przyczynkiem do szerokiej dyskusji na temat interdyscyplinarnych powiązań, z jakimi mamy do czynienia w sztuce dnia dzisiejszego.

 

Janina Grabowska - ur. w 1957 r. w Bytomiu. W latach 1976-1982 studiowała na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 1987 r. obroniła doktorat. Od 27 lat jest kierownikiem swojej Kliniki Chirurgii Plastycznej i wykonuje zawód specjalisty chirurga plastyka.
W międzyczasie pracowała w kilku szpitalach, między innymi w Polanicy Zdroju oraz odbywała liczne staże zagraniczne w zakresie chirurgii plastycznej. Maluje od dzieciństwa, miała kilka wystaw swoich prac (Galeria Inny Śląsk, Galeria Szyb Wilsona). Obecnie jest studentką III roku studiów dziennych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, (ma indywidualny tok nauki).

 

Spotkanie z Adamem Pisarkiem: „Mapy ciała”

 

Zdobienie ciał w różnych kulturach przybiera fascynujące, niezwykle oryginalne formy. Nie jest jednak zwykle powiązane wyłącznie z funkcją estetyczną i dominującym wyobrażeniem piękna. Aborygeni australijscy zapisują na ciele, w symboliczny sposób, swoje drzewa genealogiczne, zaznaczają rodzinne relacje, deklarują przynależność do grupy. Indianie Ameryki Południowej używają niezwykle bogatej biżuterii i charakterystycznego makijażu, by podkreślić relacje ze światem przyrody i opowiedzieć o nich w formie abstrakcyjnych kształtów i gry kolorów. Wizerunki tych ciał trafiają do nas jako egzotyczne i egzotyzujące obrazy, w które wpisujemy wyobrażenia o szlachetnym lub okrutnym dzikusie. Skąd się one wzięły? Jak łączą się
z dychotomią dusza/ciało? Co ma z tym wspólnego nasze spojrzenie na naturę? Te pytania wytyczą punkty na mapie uznanych przez nas za oczywiste, cech ciał egzotycznych i naszych własnych.

Adam Pisarek – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury UŚ.​ Autor książki Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei (2016). Współredaktor monografii Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych (2013) oraz Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych (2016). Redaktor naczelny czasopisma „Laboratorium Kultury”. Zajmuje się m.in. antropologicznymi teoriami kultury
i wizerunkami rdzennych społeczności w kulturze popularnej.