Nabór kandydatów do Komisji Muzykograntów

Ogłaszamy nabór kandydatów do Komisji oceniającej wnioski w pierwszej tegorocznej edycji programu Muzykogranty.

W Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów.

Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia. Komisja będzie obradować  22 maja o godz. 10
w siedzibie Miasta Ogrodów.

Szczegółowe informacje o poszczególnych naborach oraz formularz zgłoszeniowy:

Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych

Nabór przedstawiciela przedsiębiorców działających w sektorze kultury

Nabór ekspertów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY